login monitoring login panel
‘’Eerst daken benutten voor zonnepanelen’’ volgens de minister

‘’Eerst daken benutten voor zonnepanelen’’ volgens de minister

22 november, 2018 door Zonnepanelen op het dak

Bij de aanleg van zonneparken moet niet alleen worden gelet op de positieve effecten op het klimaat. Er moet ook worden gekeken naar effecten op de kwetsbare natuur,  het bodemleven, koolstofgehalte in de bodem en het landschap.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft dat geantwoord op vragen van VVD-Kamerleden Arne Weverling en Antoinette Laan-Geselschap. Ze deed dat mede namens de minister van Landbouw.

Reden hiervan is dat de Kamerleden wilden weten hoe de minister aankijkt tegen de gevolgen van de aanleg van zonneparken. Met name gericht op de natuur en het bodemleven. Ze stelden deze vragen naar aanleiding van een verschenen artikel. Daarin wordt gewezen op de negatieve effecten van zonneparken op de omgeving.

Bodemleven

De minister vindt dat de verantwoordelijkheid over de voorwaarden die aan zonneparken worden gesteld in de eerste plaats bij de gemeenten en provincies ligt. Algemene uitspraken over de ecologische effecten van zonneparken doet ze niet. Deze hangen samen met de uitgangssituatie van de betreffende locatie en bodem (meer of minder rijk aan natuur) en de manier waarop deze worden ingericht.

Wel wordt er door de minister geconstateerd dat het gebrek aan licht onder de zonnepanelen invloed heeft op het leven onder de panelen. ‘Tegelijk kan het slim plaatsen van zonnepanelen mogelijk bijdragen aan meer biodiversiteit als de gronden eronder en ertussen extensiever worden gebruikt dan voorheen’, vindt Ollongren.

Eerst daken

De minister ziet het liefst dat voor zonnepanelen eerst daken van gebouwen worden benut. Daarnaast gebieden met lage landschappelijke, ecologische of landbouwkundige waarden, zoals industrieterreinen en langs infrastructuur.

Ook stelt ze dat er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt van de verschillende doelen en belangen, waaronder die van de natuur en biodiversiteit. De zorgvuldige omgang met vruchtbare landbouwgronden is ook van belang.

Bron: www.nieuweoogst.nu


Cookies
Zonnepanelenophetdak.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de standaard functionaliteiten te ondersteunen, informatie te verzamelen over het gebruik van de website om de gebruikerservaring te verbeteren en om beter gerichte advertenties te tonen.

Toon details
Akkoord Alleen benodigde cookies