login monitoring login panel
Elektrisch beregenen forse kostenbesparing

Elektrisch beregenen forse kostenbesparing

6 mei, 2020 door Zonnepanelen op het dak

De overstap naar elektrisch beregenen levert boeren veel voordelen op. Elektrisch beregenen zorgt voor een forse besparing op het energieverbruik én reduceert de uitstoot van CO2 en stikstof aanzienlijk, met name in combinatie met zonnepanelen. Dit blijkt uit het onderzoek van Wageningen University & Research.

In het onderzoek is gekeken naar de overstap van een traditioneel dieselaangedreven beregeningsinstallatie naar een elektrisch aangedreven installatie. Het onderzoek is uitgevoerd voor 2 regio’s: de Veenkoloniën/Oldambt in Groningen/Drenthe en het zuidoostelijk veehouderijgebied in Oost-Brabant/Noord-Limburg.

Economisch voordeel

Het economische voordeel van elektrisch beregenen zit tussen de € 3.200 en de € 3.600 per jaar in de Veenkoloniën/Oldambt. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van eigen zonnepanelen loopt het voordeel iets op naar € 3.800 tot € 4.200 per jaar.

Voor het zuidoostelijke veehouderijgebied ligt de besparing tussen de € 1.300 en de € 2.200 per jaar. Ook hier loopt het voordeel iets op bij de inzet van eigen zonnepanelen, namelijk naar € 1.500 tot € 2.400 per jaar.

Bedrijfsspecifiek

Voor het onderzoek is met een gemiddelde bedrijfsgrootte, bedrijfsopzet en beregeningsbehoefte in uren per jaar gerekend. Dit verschilt per desbetreffende regio. Voor het gemiddelde aantal beregeningsuren is gebruik gemaakt van gegevens uit 2018. Hierdoor zijn de afgelopen twee jaar (2018, 2019) niet meegenomen in het gemiddelde. Door de droogte van deze jaren zou het gemiddeld aantal beregeningsuren flink stijgen. Waardoor het voordeel van elektrisch beregenen nog voordeliger uitpakt.

In de Veenkoloniën/Oldambt gaat het om een gemiddeld bedrijf met 85 hectare met gemiddeld 270 beregeningsuren per jaar. Het dieselverbruik is gemiddeld 9,5 liter per uur en het verbruik van de elektrische installatie is 30 kWh per uur. Voor het zuidoostelijke veehouderijgebied is met een gemiddelde van 24 hectare akkerbouw gerekend en 107 beregeningsuren per jaar. Ook hier is uitgegaan van 9,5 liter diesel per uur en de elektrische installatie heeft een verbruik van 30 kWh per uur.

In de berekeningen zijn de kosten voor de aanleg van elektriciteitsaansluitingen rond het bedrijf niet meegenomen. Dit omdat dit zeer bedrijfsspecifiek is. Ook speelt het ruilen en huren van grond een belangrijke rol. Diesel aangedreven pompen zijn niet locatie gebonden en hebben geen vaste standplaats zoals bij elektrisch aangedreven pompen wel het geval is. Deze hebben een aansluiting nodig op een aangelegd elektriciteitsaansluiting. Wat een nadeel is van elektrisch beregenen.

Ecologische voordelen

Naast de economische voordelen heeft elektrisch beregenen ook ecologische voordelen. De CO2-uitstoot wordt namelijk met het gebruik van eigen opgewekte zonne-energie met 95% gereduceerd. Extra voordeel van elektrisch beregenen is dat er geen stikstof bij vrijkomt.

 

Bron: Boerenbusiness.nl


Cookies
Zonnepanelenophetdak.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de standaard functionaliteiten te ondersteunen, informatie te verzamelen over het gebruik van de website om de gebruikerservaring te verbeteren en om beter gerichte advertenties te tonen.

Toon details
Akkoord Alleen benodigde cookies