login monitoring login panel
FrieslandCampina scherpt duurzame doelen aan

FrieslandCampina scherpt duurzame doelen aan

2 augustus, 2017 door Zonnepanelen op het dak

FrieslandCampina scherpt haar duurzame doelen aan. Het bedrijf wil met de nieuwe visie ‘Melk met Meerwaarde’ de toekomst van haar melkveehouders veilig stellen.

Deze strategie is noodzakelijk omdat de maatschappij zich steeds vaker en uitgesprokener bemoeit met de sector, zegt Frans Keurentjes, bestuursvoorzitter van FrieslandCampina. ‘Denk aan kwesties als weidegang landschapspijn, kalf-bij-de-koe en de Brabantse milieumaatregelen voor de veehouderij.’

Het zuivelconcern wil met ‘Melk met Meerwaarde’ aangesloten melkveehouders stimuleren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. ‘De wereld om ons heen verandert snel. Onze leden hebben het laatste half jaar te maken gehad met het fosfaatreductieplan, een standstill en het verplicht invullen van de Kringloopwijzer. We willen niet afwachten, maar vooruitstrevend zijn en daarmee de toekomst van familiebedrijven en de coöperatie veiligstellen’, zegt Keurentjes.

Grote klanten op de ingrediëntenmarkt stellen steeds hogere eisen aan duurzaamheid en dierenwelzijn. FrieslandCampina moet hier dus wel in meegaan.

Het streven van de coöperatie is dat iedere melkveehouderij in 2025 een gesloten kringloop heeft, waarbij dieren en grond in balans zijn. Energieneutrale bedrijven die behoren tot de koplopers in lage broeikasgasuitstoot per kilo melk. Keurentjes: “Daar hoort uiteraard aandacht bij voor weidegang, dierenwelzijn, een aantrekkelijk landschap met biodiversiteit en een goede relatie met de samenleving”

Bron: Nieuwe Oogst


Cookies
Zonnepanelenophetdak.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de standaard functionaliteiten te ondersteunen, informatie te verzamelen over het gebruik van de website om de gebruikerservaring te verbeteren en om beter gerichte advertenties te tonen.

Toon details
Akkoord Alleen benodigde cookies