login monitoring login panel

Belastingvoordelen en subsidies in 2021

In 2021 heeft de overheid het aantal subsidies en fiscale voordelen voor zonnepanelen opnieuw uitgebreid en verhoogd. Als u dus nadenkt over zonnepanelen, is het goed om te weten dat er een aantal manieren zijn om uw investering financieel aantrekkelijker te maken. In dit artikel geven we een overzicht van alle huidige belastingvoordelen en subsidies voor zonnepanelen. Let op: Dit artikel is bestemd voor ondernemers. Wij leveren geen zonnepanelen aan particulieren.

Snel naar:


 

 

1EIA en KIA

EIA | Investeringen zijn een goede manier om de hoge belastingdruk te verlagen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO. Zonnepanelenbezitters mogen eenmalig 45,5% van de totale investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Voor wie: Kleinverbruikers
Fiscaal voordeel: Eenmalig 45,5%
Meer info: Lees meer over Energie-investeringsaftrek


KIA |
Naast EIA mag u de ‘gewone’ Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen. De KIA is in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst.

Voor wie: Kleinverbruikers
Fiscaal voordeel: Maximaal 28%
Meer info: Lees meer over Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 

 

2BIK

BIK | Let op: deze regeling wordt ingetrokken. De BIK is op Prinsjesdag gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. Maar de Europese Commissie zal de regeling niet op tijd goedkeuren. Daarom wordt de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Bron: RVO.nl

Om te zorgen dat bedrijven ondanks de coronacrisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringen naar voren halen, trad met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in werking. Het extra fiscale voordeel van de BIK bedraagt 3,9% voor investeringen tot vijf miljoen euro per kalenderjaar en 1,8% voor het investeringsbedrag boven de vijf miljoen euro per kalenderjaar.

Voor wie: Klein- en grootverbruikers
Voordeel: 3,9% of 1,8% per kalenderjaar
Meer info:  Lees meer over Baangerelateerde Investeringskorting

 

 

3ISDE (nieuw in 2021!)

ISDE | Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie voor zonnepanelen kunt u aanvragen vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Voor wie: Kleinverbruikers
Subsidie: Eenmalig 12,5 cent per geïnstalleerde Wattpiek
Meer info:  Lees meer over Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing

 

Meer weten voor uw situatie?

Voor zowel de EIA, KIA, BIK als ISDE kunnen wij u adviseren en assisteren bij uw aanvraag, eventueel in overleg met uw boekhouder. Klik hier om contact met ons op te nemen en ontvang vrijblijvend een offerte.

 

 

4Salderen (t/m 2023 en daarna)

Als u zich aan het verdiepen bent in zonnepanelen, heeft u er vast wel eens van gehoord: salderen. De dagen dat u meer energie met zonnepanelen opwekt dan verbruikt, worden verrekend met de dagen dat u minder opwekt dan verbruikt.

Salderen is alleen mogelijk voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers hebben een aansluiting van maximaal 3x80A (ampère). Het doel van een kleinverbruiker is dus precies genoeg zonnepanelen installeren om het jaarverbruik aan energie op 0 te krijgen. Dan hoeft hij geen energie meer af te nemen van de energieleverancier.

Salderen na 2023
Deze regeling geldt nog tot 1 januari 2023. Daarna wordt de regeling langzaam afgebouwd. De afbouw van de salderingsregeling houdt in dat opgewekte elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent worden verrekend met de aangekochte elektriciteit.

Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is.

Video | Hoe werkt salderen?

 

 

 

5SDE++-subsidie

Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) stimuleert de overheid duurzame energieproductie en CO2-reductie. Met zonnepanelen ontvangt u voor een periode van 15 jaar een vergoeding per opgewekte kWh. Zonnepanelen in combinatie met subsidie vormen dus een hele interessante business case voor ondernemers.

SDE++-subsidie is alleen beschikbaar voor grootverbruikers. Grootverbruikers hebben een aansluiting groter dan 3x80A (ampère). Het doel van een grootverbruiker is dus zoveel mogelijk zonnepanelen installeren. U verdient dan drie keer geld: subsidie per opgewekte kWh, uw energiekosten dalen, opgewekte energie die u niet verbruikt kunt u verkopen aan het net.

Voor wie: Grootverbruikers
Subsidie: 15 jaar lang een vast bedrag per opgewekte kWh zonne-energie
Meer info: Lees hier meer over de SDE++-subsidie

Video | Wat komt er kijken bij een SDE-subsidie?

 

 

 

6Jonge Landbouwers subsidie

De overheid wil jonge landbouwers onder de 41 jaar stimuleren en ondersteunen. Daarmee kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Voor een investering in zonnepanelen kunt u als jonge landbouwer maximaal 20.000 euro subsidie krijgen. Met deze subsidie steunt de overheid agrarisch ondernemers bij een bedrijfsovername met de aanschaf van duurzame investeringen.

Voor wie: Klein- en grootverbruikers
Subsidie: Eenmalig maximaal € 20.000,-
Meer info: Lees meer over de Jonge Landbouwers subsidie

 

 

7Asbest eraf, zon erop!

Het verbod op asbestdaken vanaf 2025 is van de baan. Dat haalt wat druk van de ketel, maar uiteindelijk willen we toch van het schadelijke asbest af. Verzekeringsmaatschappijen verlagen jaarlijks het bedrag dat wordt uitbetaald bij calamiteiten. Als u nog asbest op uw stal of loods hebt en u ook over zonnepanelen nadenkt, dan is het slim om asbest verwijdering en het plaatsen van zonnepanelen te combineren.

Zonnepanelen op het dak BV is gespecialiseerd in agrarische bedrijven. Wilt u mogelijk gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zon erop’? Wij kunnen de subsidie volledig gratis voor u aanvragen en afhandelen. Helaas is deze subsidie is niet meer in heel Nederland aan te vragen.

 

 

8Hoe vraag ik een subsidie aan?

Subsidieaanvragen gaan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt hier zelf subsidies aanvragen.

Wij kunnen u het aanvragen en afhandelen van subsidies ook uit handen nemen. Zonnepanelen op het dak B.V. heeft veel ervaring met agrarische bedrijven en heeft alle kennis in huis over het aanvragen en afhandelen van subsidies. Dat doen wij altijd gratis en vrijblijvend. Uiteraard doen we aanvragen op uw naam. U krijgt de subsidies dus rechtstreeks op uw eigen rekening gestort, zonder tussenkomst van ons.

 

Stap 1 Advies | We nemen uw situatie door en geven u advies op basis van onze ervaring en kennis over subsidieregelingen.
Stap 2 Machtigen | Het RVO heeft een machtigingsformulier opgesteld, waarmee u ons kunt machtigen als intermediair. Zo kunnen wij officieel en veilig subsidie voor u aanvragen.
Stap 3 Aanvraag | We vragen subsidie voor u aan. Het RVO hanteert 13 weken om de subsidie goed te keuren.
Stap 4 Toekenning | De subsidie is goedgekeurd. Wij plaatsen uw zonnepanelen installatie en regelen daarnaast ook de plaatsing van brutoproductiemeters en de afhandeling richting CertiQ en uw netbeheerder.
Stap 5 Opwekken | U wekt zelf stroom op en ontvangt per opgewekte kWh subsidie rechtstreeks op uw rekening. U verdient nu geld met uw zonnepanelen.

Video | Moet ik subsidies zelf aanvragen?

 

 

9Kan ik minder zonnepanelen leggen dan waarvoor ik subsidie heb aangevraagd?

Het simpele antwoord is: ja.

U vraagt bijvoorbeeld SDE++-subsidie aan voor een toekomstige installatie van 1.500 zonnepanelen, maar later blijkt dat u er maar 1.450 kwijt kunt? Dan is dat geen enkel probleem. Uw subsidie is afhankelijk van de door u opgewekte energie (in kWh).

Het komt zelfs voor dat er helemaal geen gebruik wordt gemaakt van toegekende subsidies. Het is zonde van de gereserveerde subsidie, die anders iemand anders had kunnen gebruiken. Maar u zit nergens aan vast als u subsidie aanvraagt.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

 

 

10Moet ik mijn zonnepaneleninstallatie aanmelden bij de netbeheerder?

Elke regio heeft zijn eigen netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit. Zodra iemand zonnepanelen heeft aangeschaft krijgt hij dus te maken met zijn netbeheerder.

Wij melden u aan
Gelukkig hoeft u uw installatie niet zelf aan te melden bij de netbeheerder. Zonnepanelen op het dak B.V. heeft dagelijks contact met netbeheerders in heel Nederland. Daarom kennen wij bij alle netbeheerders goed de weg. We kennen de juiste routes, de juiste personen en de juiste procedures.

Nieuwe regelgeving
Misschien heeft u gehoord dat er vanaf april 2019 nieuwe Europese en landelijke regels zijn voor zonnepanelen installaties die (deels) elektriciteit terugleveren aan het net. Uw installatie moet voldoen aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw installatie voldoet aan de technische eisen.

Sommige netbeheerders zullen u eerst om toestemming vragen dat wij als tussenpersoon helpen bij de aanmelding van uw installatie. Daarvoor gebruiken ze bijvoorbeeld een machtigingsformulier die u dient in te vullen.

Video | Moet ik mijn zonnepanelen installatie aanmelden bij de netbeheerder?

 

 

11Terugverdientijd

Zonnepanelen zijn een behoorlijke investering. Maar als ze zijn aangesloten hoeft u direct minder (of helemaal geen) elektriciteit af te nemen bij uw energieleverancier, dus uw energiekosten gaan flink naar beneden. Grootverbruikers leveren daarnaast energie terug en krijgen subsidie voor elke opgewekte kWh. Zowel klein- als grootverbruikers verdienen hun investering gemiddeld in 6 à 7 jaar terug.

Na die 6 à 7 jaar wekt u zelf nog vele jaren gratis stroom op en blijft een eventuele subsidie nog jaren doorlopen. Zo zijn zonnepanelen niet alleen goed voor het milieu, maar kunt u ook veel geld verdienen met zonnepanelen. Op de pagina over de SDE++-subsidie hebben we hier een rekenvoorbeeld van.

Toch is er soms onterecht veel aandacht voor de terugverdientijd. De terugverdientijd zegt namelijk niets over het uiteindelijke rendement van uw investering. Ondanks een langere terugverdientijd, kunt u vaak meer geld verdienen met een grotere investering. Het uiteindelijke rendement dat u uit uw investering haalt is veel belangrijker. Kijk dus bij uw investering naar de terugverdientijd, die moet redelijk zijn, maar kijk vooral naar het rendement op de lange termijn.

Regelgeving veranderd
De regels en subsidies rondom zonnepanelen veranderen voortdurend. Wel zullen de aanpassingen volgens de minister altijd tot een vergelijkbare terugverdientijd leiden. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Lees ook:

 

 

12Zonnepanelen zonder te investeren… Kan dat?

U heeft de reclames vast wel eens gezien: zonnepanelen zonder te investeren. Het lijkt te mooi om waar te zijn, en daarom geloven ondernemers er niet zo snel in. Maar zo gek zijn die reclames niet, het zit zo: het rendement op zonnepanelen is zó goed, dat veel bedrijven genoegen zouden nemen met een iets minder hoog rendement. Zij huren bijvoorbeeld het dak van een ondernemer en plaatsen daar zonnepanelen op. De dakeigenaar verdient geld door zijn dak te verhuren. De huurder betaalt de huurkosten uit de inkomsten die hij van de duurzame energie uit zonnepanelen haalt. Het is dus in veel gevallen een legitieme win-win situatie.

Meer weten over dakhuur?
Vul dit formulier in dan nemen wij contact met u op.

 

Maar er is nog een mogelijkheid. Daarbij verhuurt de ondernemer zijn dak niet en worden de zonnepanelen zijn eigendom, maar hoeft hij niet met zijn eigen geld te investeren. Ook hoeft hij geen aanspraak te maken op de leencapaciteit van zijn bedrijf. Dat betekent wél rendement uit zonnepanelen halen, maar het benodigde geld of de benodigde leencapaciteit bewaren voor andere investeringen die belangrijk zijn voor het bedrijf. Een hele slimma manier om uw bedrijf toch te verduurzamen, zonder dat u daarvoor veel geld nodig heeft.

Meer weten over deze manier van zonnepanelen financieren?
Klik hier om naar de pagina van slimgefinancierd.nl te gaan.

 

Dus: zonnepanelen zonder te investeren… Kan dat? Jazeker. Er zijn zelfs verschillende manieren voor. Het grootste rendement haalt u eigenlijk altijd als u met eigen geld investeert. Maar soms kan dat niet en dan blijft een iets kleiner rendement interessant genoeg om toch te kiezen voor zonnepanelen. Zeker als het u niets kost.

 

 

Tot slot

Aan zonnepanelen op een boerderij worden hoge eisen gesteld. Door omstandigheden als stof, zand, vocht en ammoniak hebben zonnepaneleninstallaties het zwaarder te verduren. Zonnepanelen op het dak uit Barneveld biedt agrariërs en ondernemers daarom kwaliteit zonnepanelen met een hoge opbrengstgarantie, waarbij al het werk uit handen wordt genomen. Ook het aanvragen en afhandelen van subsidies.

 

 

Online Calculator

Wilt u eenvoudig en snel berekenen hoeveel zonnepanelen u nodig heeft en wat u zelf kunt opwekken aan energie? Vul dan gratis en vrijblijvend onze Online Calculator in of vraag een offerte aan.


Cookies
Zonnepanelenophetdak.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de standaard functionaliteiten te ondersteunen, informatie te verzamelen over het gebruik van de website om de gebruikerservaring te verbeteren en om beter gerichte advertenties te tonen.

Toon details
Akkoord Alleen benodigde cookies