login monitoring login panel

Belastingvoordelen en subsidies

Als u kiest voor zonnepanelen op uw dak is het goed om te weten dat er een aantal manieren zijn om uw investering financieel aantrekkelijker te maken. Dit artikel is bestemd voor ondernemers en agrariërs. Wij leveren geen zonnepanelen aan particulieren.

Snel naar:


 

 

1EIA

EIA | Investeringen zijn een goede manier om de hoge belastingdruk te verlagen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO. Zonnepanelenbezitters mogen eenmalig 45% van de totale investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

 

 

2KIA

KIA | Naast EIA mag u de ‘gewone’ Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen. De KIA is in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst.

 

Meer weten voor uw situatie?
Voor zowel de EIA als KIA kan Zonnepanelen op het dak B.V. u adviseren en assisteren bij uw aanvraag, eventueel in overleg met uw boekhouder. Klik hier om contact met ons op te nemen en ontvang vrijblijvend een offerte.

 

 

3Salderen (t/m 2023 en daarna)

Als u zich aan het verdiepen bent in zonnepanelen, heeft u er vast wel eens van gehoord: salderen. De dagen dat u meer energie met zonnepanelen opwekt dan verbruikt, worden verrekend met de dagen dat u minder opwekt dan verbruikt.

Salderen is alleen mogelijk voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers hebben een aansluiting van maximaal 3x80A (ampère). Het doel van een kleinverbruiker is dus precies genoeg zonnepanelen installeren om het jaarverbruik aan energie op 0 te krijgen. Dan hoeft hij geen energie meer af te nemen van de energieleverancier.

Salderen na 2023
Deze regeling geldt nog tot 1 januari 2023. Daarna wordt de regeling langzaam afgebouwd. De afbouw van de salderingsregeling houdt in dat opgewekte elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent worden verrekend met de aangekochte elektriciteit.

Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is.

Video | Hoe werkt salderen?

 

 

 

4SDE++-subsidie

Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) stimuleert de overheid duurzame energieproductie en CO2-reductie. Met zonnepanelen ontvangt u voor een periode van 15 jaar een vergoeding per opgewekte kWh. Zonnepanelen in combinatie met subsidie vormen dus een hele interessante business case voor ondernemers.

SDE++-subsidie is alleen beschikbaar voor grootverbruikers. Grootverbruikers hebben een aansluiting groter dan 3x80A (ampère). Het doel van een grootverbruiker is dus zoveel mogelijk zonnepanelen installeren. U verdient dan drie keer geld: subsidie per opgewekte kWh, uw energiekosten dalen, opgewekte energie die u niet verbruikt kunt u verkopen aan het net.

Video | Wat komt er kijken bij een SDE-subsidie?

 

 

 

5Jonge Landbouwers subsidie

De overheid wil jonge landbouwers onder de 41 jaar stimuleren en ondersteunen. Daarmee kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Voor een investering in zonnepanelen kunt u als jonge landbouwer maximaal 20.000 euro subsidie krijgen. Met deze subsidie steunt de overheid agrarisch ondernemers bij een bedrijfsovername met de aanschaf van duurzame investeringen.

 

 

6Asbest eraf, zon erop!

Het verbod op asbestdaken vanaf 2025 is van de baan. Dat haalt wat druk van de ketel, maar uiteindelijk willen we toch van het schadelijke asbest af. Verzekeringsmaatschappijen verlagen jaarlijks het bedrag dat wordt uitbetaald bij calamiteiten. Als u nog asbest op uw stal of loods hebt en u ook over zonnepanelen nadenkt, dan is het slim om asbest verwijdering en het plaatsen van zonnepanelen te combineren.

Zonnepanelen op het dak BV is gespecialiseerd in agrarische bedrijven. Wilt u mogelijk gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zon erop’? Wij kunnen de subsidie volledig gratis voor u aanvragen en afhandelen. Helaas is deze subsidie is niet meer in heel Nederland aan te vragen.

 

 

7Hoe vraag ik een subsidie aan?

Subsidieaanvragen gaan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt hier zelf subsidies aanvragen.

Wij kunnen u het aanvragen en afhandelen van subsidies ook uit handen nemen. Zonnepanelen op het dak B.V. heeft veel ervaring met agrarische bedrijven en heeft alle kennis in huis over het aanvragen en afhandelen van subsidies. Dat doen wij altijd gratis en vrijblijvend. Uiteraard doen we aanvragen op uw naam. U krijgt de subsidies dus rechtstreeks op uw eigen rekening gestort, zonder tussenkomst van ons.

 

Stap 1 Advies | We nemen uw situatie door en geven u advies op basis van onze ervaring en kennis over subsidieregelingen.
Stap 2 Machtigen | Het RVO heeft een machtigingsformulier opgesteld, waarmee u ons kunt machtigen als intermediair. Zo kunnen wij officieel en veilig subsidie voor u aanvragen.
Stap 3 Aanvraag | We vragen subsidie voor u aan. Het RVO hanteert 13 weken om de subsidie goed te keuren.
Stap 4 Toekenning | De subsidie is goedgekeurd. Wij plaatsen uw zonnepanelen installatie en regelen daarnaast ook de plaatsing van brutoproductiemeters en de afhandeling richting CertiQ en uw netbeheerder.
Stap 5 Opwekken | U wekt zelf stroom op en ontvangt per opgewekte kWh subsidie rechtstreeks op uw rekening. U verdient nu geld met uw zonnepanelen.

Video | Moet ik subsidies zelf aanvragen?

 

 

8Kan ik minder zonnepanelen leggen dan waarvoor ik subsidie heb aangevraagd?

Het simpele antwoord is: ja.

U vraagt bijvoorbeeld SDE+ subsidie aan voor een toekomstige installatie van 1.500 zonnepanelen, maar later blijkt dat u er maar 1.450 kwijt kunt? Dan is dat geen enkel probleem. Uw subsidie is afhankelijk van de door u opgewekte energie (in kWh).

Het komt zelfs voor dat er helemaal geen gebruik wordt gemaakt van toegekende subsidies. Het is zonde van de gereserveerde subsidie, die anders iemand anders had kunnen gebruiken. Maar u zit nergens aan vast als u subsidie aanvraagt.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

 

 

9Moet ik mijn zonnepanelen installatie aanmelden bij de netbeheerder?

Elke regio heeft zijn eigen netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit. Zodra iemand zonnepanelen heeft aangeschaft krijgt hij dus te maken met zijn netbeheerder.

Wij melden u aan
Gelukkig hoeft u uw installatie niet zelf aan te melden bij de netbeheerder. Zonnepanelen op het dak B.V. heeft dagelijks contact met netbeheerders in heel Nederland. Daarom kennen wij bij alle netbeheerders goed de weg. We kennen de juiste routes, de juiste personen en de juiste procedures.

Nieuwe regelgeving
Misschien heeft u gehoord dat er vanaf april 2019 nieuwe Europese en landelijke regels zijn voor zonnepanelen installaties die (deels) elektriciteit terugleveren aan het net. Uw installatie moet voldoen aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw installatie voldoet aan de technische eisen.

Sommige netbeheerders zullen u eerst om toestemming vragen dat wij als tussenpersoon helpen bij de aanmelding van uw installatie. Daarvoor gebruiken ze bijvoorbeeld een machtigingsformulier die u dient in te vullen.

Video | Moet ik mijn zonnepanelen installatie aanmelden bij de netbeheerder?

 

 

10Terugverdientijd

Zonnepanelen kopen is een investering. Maar als ze zijn aangesloten hoeft u direct minder (of helemaal geen) elektriciteit af te nemen bij uw energieleverancier, dus uw energiekosten gaan flink naar beneden. Grootverbruikers leveren daarnaast energie terug en krijgen subsidie voor elke opgewekte kWh.

Zowel klein- als grootverbruikers verdienen hun investering gemiddeld in 6 à 7 jaar terug.

Na die 6 à 7 jaar wekt u zelf nog vele jaren gratis stroom op en blijft een eventuele subsidie nog jaren doorlopen. Zo zijn zonnepanelen niet alleen goed voor het milieu, maar kunt u ook veel geld verdienen met zonnepanelen. Op de pagina over de SDE+ subsidie hebben we hier een rekenvoorbeeld van.

Regelgeving veranderd
De regels en subsidies rondom zonnepanelen veranderen voortdurend. Wel zullen de aanpassingen volgens de minister altijd tot een vergelijkbare terugverdientijd leiden. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Lees ook:

 

 

11Dakhuur

Ook als u niet de mogelijkheden heeft om te investeren, kunt u geld verdienen met zonnepanelen op uw dak. Wij werken samen met investeerders die ruimte zoeken om zonnepanelen te plaatsen. Door uw dak (gedeeltelijk) te verhuren, kunnen wij zonnepanelen op uw dak installeren, waarvoor u een vast bedrag per jaar per zonnepaneel krijgt.

Dakhuur is alleen interessant in combinatie met een SDE+ subsidie. Het rendement is uiteraard lager dan wanneer u zelf investeert in zonnepanelen. Maar als u niet de middelen heeft om zelf te investeren, is dit een zeer interessante constructie voor beide partijen.

De voordelen?

  • U hoeft niets te investeren
  • Uw dak wordt gebruikt om groene energie op te wekken
  • U ontvangt een vast bedrag per jaar per zonnepaneel op uw dak
  • Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de aangeboden subsidies van de overheid

Meer weten over dakhuur?
Vul dit formulier in dan nemen wij contact met u op.

 

 

Tot slot

Aan zonnepanelen op een boerderij worden hoge eisen gesteld. Door omstandigheden als stof, zand, vocht en ammoniak hebben zonnepaneleninstallaties het zwaarder te verduren. Zonnepanelen op het dak BV uit Barneveld biedt agrariërs en ondernemers daarom kwaliteit zonnepanelen met een hoge opbrengstgarantie, waarbij al het werk uit handen wordt genomen. Ook het aanvragen en afhandelen van subsidies.

 

 

Online Calculator

Wilt u eenvoudig en snel berekenen hoeveel zonnepanelen u nodig heeft en wat u zelf kunt opwekken aan energie? Vul dan gratis en vrijblijvend onze Online Calculator in of vraag een offerte aan.