login monitoring login panel
Asbest eraf, zon erop!

Asbest eraf, zon erop!

Als u nog asbest op uw stal of loods hebt, dan hebt u tot en met 2024 om dit te laten verwijderen. Vanaf 2025 verbiedt het kabinet namelijk daken die asbest bevatten. Als u ook over zonnepanelen nadenkt, dan is het slim om asbest verwijdering en het plaatsen van zonnepanelen te combineren.

Update: De subsidie ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is niet meer aan te vragen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling. Volgens het ministerie is het wel bezig met een landelijk asbestfonds om het saneren te bekostigen.

Extra subsidie: subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Vanaf januari 2016 is er door de overheid extra subsidie voor het verwijderen van asbestdaken beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

De subsidie Asbest eraf zonnepanelen erop en de rijkssubsidie mogen gestapeld worden. In totaal kunt u dus € 9,- per m2 te verwijderen asbestdak krijgen.

Zonnepanelen op het dak BV uit Barneveld voert het volledige traject van subsidie aanvraag, asbestsanering, dakvervanging en installatie van zonnepanelen voor u uit. Voor het verwijderen van asbest en dakvervanging werken wij samen met Middendorp Montage uit Kootwijkerbroek. Zo heeft u één aanspreekpunt en voorkomt u dat verschillende leveranciers naar elkaar gaan wijzen.

> Lees meer over asbest verwijderen en wat daar allemaal bij komt kijken

Uw voordelen:

  • Volledige en gratis afhandeling subsidieaanvraag
  • Jarenlange ervaring met boerderij daken bij agrariërs
  • Optimale afstemming en samenwerking van werkzaamheden
  • Geen gedoe en geen gezeur achteraf.

Asbest eraf, zonnepanelen erop:

  • 4,5 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
  • Maximaal € 15.000,- per aanvraag
  • Terugplaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen.

Een aantal van onze klanten waar gebruik is gemaakt van de subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop:

Subsidie voor verwijderen asbest

Via “Asbest eraf, zonnepanelen erop” krijgen boerenbedrijven en voormalig boerenbedrijven subsidie voor het verwijderen van asbest en voor dakvervanging. Dit moet wel gecombineerd worden met het plaatsen van zonnepanelen. Het rijk heeft 20 miljoen euro voor de subsidieregeling asbestsanering beschikbaar gesteld.

U krijgt € 4,50 per m2 asbestdak. Dit is ongeveer 40% van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Per aanvraag moet minstens 250 m2 asbestdak worden gesaneerd. Het maximaal uit te keren bedrag per aanvraag is 15.000 euro. Vervolgens moet u hier ten minste 5 kWatt piek aan zonnepanelen voor terug plaatsen. Dit zijn ongeveer 20 zonnepanelen. Het saneren van gebouwen die voor nevenfuncties in gebruik zijn, valt ook onder de regeling, mits ze op hetzelfde bouwblok staan.

De subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, komt bovenop de fiscale mogelijkheden (MIA en VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen.

Gratis subsidie aanvraag Asbest Eraf, Zonnepanelen erop

Zonnepanelen op het dak BV is gespecialiseerd in agrarische bedrijven. Voor klanten die gebruik willen maken van de regeling Asbest Eraf, Zonnepanelen erop, vragen wij de subsidie aan en handelen deze voor u af. Dit doen we volledig gratis.

Zonnepanelen op het dak BV en Middendorp Montage

Zonnepanelen op het dak BV heeft een intensieve samenwerking met Middendorp Montage uit Kootwijkerbroek. Dagelijks nemen we het hele traject van asbestinventarisatie, asbestsanering, plaatsing van nieuwe daken en installatie van zonnepanelen voor onze rekening.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Op provinciaal niveau zijn er wel subsidies beschikbaar voor de combinatie van asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen. Zoals bijvoorbeeld de subsidie ‘Van Asbest naar Duurzaam Dak‘ in Flevoland.