login monitoring login panel

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Let op: deze regeling wordt ingetrokken. De BIK is op Prinsjesdag gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. Maar de Europese Commissie zal de regeling niet op tijd goedkeuren. Daarom wordt de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Bron: RVO.nl

 

In 2021 & 2022 extra fiscaal voordeel bij investering in zonnepanelen

Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringen naar voren halen, treedt met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in werking. Het extra fiscale voordeel van de BIK bedraagt 3,9% voor investeringen tot vijf miljoen euro per kalenderjaar en 1,8% voor het investeringsbedrag boven de vijf miljoen euro per kalenderjaar.

BIK is aanvulling op stimuleringsregelingen

De BIK mag gecombineerd worden met andere regelingen zoals bijvoorbeeld de Energie Investeringsaftrek (EIA), de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Jonge Landbouwers subsidie (JoLa).

 

Rekenvoorbeeld

voordeel bik 2021 2022 zonnepanelen

 

Het voordeel van de KIA en EIA is afhankelijk van de rechtsvorm, de hoogte van de winst die een bedrijf maakt en de belastingtarieven die daarbij horen. Maar in het voorbeeld is te zien dat een totaal voordeel van € 28.910 (19,3%) mogelijk is. Bovendien verdient uw zonnepaneleninstallatie zichzelf terug, bespaart u op de lange termijn veel geld en verdient u geld met het verkopen van groene energie die u niet zelf verbruikt.

Meer over zonnepanelen

In het artikel “Zonnepanelen installaties: Waar let je op?” staat nog veel meer informatie over o.a. zonnepanelen, opbrengst, belastingvoordelen en subsidies.

Voorwaarden BIK

De BIK is toe te passen door bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zij kunnen voor investeringen het percentage als afdrachtvermindering op de loonheffing toepassen. Doordat de BIK wordt verrekend in de loonheffing, kan de BIK alleen worden toegepast door bedrijven met personeel, de zogenoemde BIK-inhoudingsplichtige. Een BIK-inhoudingsplichtige kan met ingang van 1 september 2021 een BIK-verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze verklaring kan de BIK-inhoudingsplichtige de afdrachtvermindering in zijn loonaangifte toepassen.

Voor alle aanvragen (maximaal vier per jaar) geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, meer voorwaarden zijn vergelijkbaar met de KIA. De verplichtingen ter zake van de aanschaf van de investeringen moeten aangegaan zijn na 1 oktober 2020. En als laatste meoten de investeringen met een laatste betaling in 2021of 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Meer informatie over de voorwaarden van de BIK kunt u ook vinden in dit artikel van het RVO.

Fiscale eenheid

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Indien die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot vijf miljoen euro in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over BIK in uw situatie? Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Cookies
Zonnepanelenophetdak.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de standaard functionaliteiten te ondersteunen, informatie te verzamelen over het gebruik van de website om de gebruikerservaring te verbeteren en om beter gerichte advertenties te tonen.

Toon details
Akkoord Alleen benodigde cookies