login monitoring login panel

EIA

EIA en zonnepanelen

De meeste agrariërs hebben een eenmanszaak, maatschap of vof. Dan betaalt u 42% en bij een goed jaar zelfs 52% inkomstenbelasting. Logisch dat u dan zoekt naar manieren om de belastingdruk te verlagen. Een investering in zonnepanelen is dan erg interessant. EIA geeft u een aanzienlijk belastingvoordeel en kan het rendement op uw investering in zonnepanelen een stuk aantrekkelijker maken.

Wat is EIA?

De Energie-investeringsaftrek is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO.

Zonnepanelen staan uiteraard ook op deze lijst. Zonnepanelenbezitters mogen eenmalig maximaal 54,5% van de totale investering aftrekken van hun fiscale winst. Vanaf 2015 is er een speciale formule om het maximale bedrag te berekenen. Naast EIA mag u de ‘gewone’ Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen.

EIA zonnepanelen 2018

Vanaf januari 2015 is de EIA alleen nog toe te passen bij installaties met een vermogen groter dan 25 kW. Dit zijn ongeveer 92 zonnepanelen. De RVO hanteert de volgende formule om te bepalen welk bedrag in aanmerking komt voor EIA: € 750 per kW x piekvermogen in kW. Over deze uitkomst mag u 54,5% ten laste brengen van uw winst.

Voor 2018 is er een budget van € 147 miljoen beschikbaar gesteld door de overheid.

Rekenvoorbeeld EIA

Stel dat u een installatie koopt van 50 kW. Dan is het maximale bedrag waarover u Energie-investeringsaftrek mag toepassen € 750,- x 50 = € 37.500,- Het bedrag dat u vervolgens mag aftrekken van uw fiscale winst is 54,5% van 37.500,- = € 20.437,50

Advies en assistentie bij aanvragen EIA

Om in aanmerking te komen voor deze extra aftrek moet u binnen drie maanden na de koop van de zonnepanelen een aanvraag indienen en beschikken over een kleinverbruik aansluiting (max. 3x80A). Zonnepanelen op het dak BV kan u adviseren en assisteren bij deze aanvraag, eventueel in overleg met uw boekhouder.

 

Wilt u meer informatie over EIA in uw situatie? Laat uw gegevens dan hier achter.