login monitoring login panel

Scope 12

Het bewijs van een kwaliteitsinstallatie

 

Zonnepaneleninstallaties nemen steeds meer een deel van de energieproductie voor hun rekening. Dit zal in de toekomst nog wel zo blijven. U wilt een veilige zonnepaneleninstallatie. Helaas worden niet alle zonnepaneleninstallaties zorgvuldig geïnstalleerd. Dat is zonde! Het zorgt namelijk voor onveilige situaties en verlies van rendement. Om het voor de consument gemakkelijker te maken voor kwaliteit en veiligheid te kiezen, is het keurmerk ‘Scope 12’ in het leven geroepen: dé inspectie voor een zonnestroominstallatie.

Een installatie van magere kwaliteit kan een hoop ellende ten gevolg hebben voor de veiligheid van de omgeving. Verkeerd op elkaar aangesloten kabels en stekkers, verschillende merken die door elkaar worden gebruikt, geen vereffening: het zijn onnodige ingrediënten voor brand. Op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven is daarom begin 2020 Scope 12 ontstaan. Dit keurmerk maakt het gemakkelijk om aan te tonen of een zonnestroominstallatie wel of niet aan bepaalde veiligheidseisen voldoet.

Veilige zonnepaneleninstallatie

Als u de keus heeft gemaakt om in zonnepanelen te investeren doet u dat om hernieuwbare energie op te wekken. Een installatie moet dan wel het liefst optimaal werken, rendement leveren en veilig zijn. De SCIOS Scope 12 inspectie is een onafhankelijke inspectie van uw hele zonnestroominstallatie. Een gekeurde installatie heeft een laag brandrisico, is veilig bevonden en levert een optimaal rendement. Kortom, met een Scope 12-gekeurde installatie verkleint u de kans op een hoop ellende.

 

Met een Scope 12-gekeurde installatie verkleint u de kans op een hoop ellende.

NEN-1010

Scope 12 is eigendom van Stichting SCIOS. SCIOS ontwikkelt en beheert kwaliteitssystemen om installaties te kunnen inspecteren. SCIOS heeft meerdere inspecties voor verschillende deelgebieden met betrekking tot installaties in haar beheer. Deze ‘scopes’ zijn allemaal voorzien van een nummer. Scope 12 heeft verschillende -al bestaande- regels in één stramien gezet specifiek voor zonnestroominstallaties. Er wordt gekeurd met verschillende controlelijsten die zijn gebaseerd op normeringen die al bestonden, waaronder ook NEN-1010.

EBI-inspectie

Een Scope 12 inspectie bestaat uit twee onderdelen: de EBI-inspectie en de PI-inspectie. De EBI-inspectie staat voor Eerste Bijzondere Inspectie en is de keuring die kort na de installatie van uw zonnepanelensysteem wordt gedaan. Deze uitgebreide keuring focust zich met name op de manier waarop de installatie is aangelegd. Is deze van kwaliteit? Voldoet de installatie aan de geldende normen? De inspecteur bekijkt alles nauwkeurig. Dit doet hij door zowel de DC-zijde (het deel van de installatie op het dak) en de AC-zijde (het deel van de installatie vanaf het dak naar het koppelpunt met de netbeheerder) te bekijken, te meten en te beproeven.

 

Bij een Scope 12 keuring bekijkt, meet en beproeft een inspecteur de complete installatie: zowel de DC-zijde en de AC-zijde.

Herinspectie

Om op het dak te kijken zal hij hiervoor desnoods een hoogwerker gebruiken; de inspecteur slaat niets over. Voor het opmaken van zijn rapport let hij er onder andere op of de omvormers wel goed bereikbaar zijn, of er bij de aansluitingen niet meerdere merken door elkaar zijn gebruikt, hoe de panelen op het dak zijn gemonteerd en of het dak wel over de juiste draagconstructie beschikt. Is één of meerdere punten niet in orde? Dan wordt de installatie afgekeurd en moet de installateur de fout(en) herstellen. Daarna volgt een herinspectie.

PI-inspectie

Is een installatie wel van kwaliteit gebleken tijdens de EBI-keuring? Dan voldoet de installatie aan de geldende kwaliteitsnormen. Na uitvoering van de keuring meldt het inspectiebedrijf de inspectie af in het SCIOS-portaal. Toch wordt de installatie hierna niet helemaal met rust gelaten. Scope 12 bestaat ook nog uit de PI-keuring. De PI staat voor Periodieke Inspectie en is een vervolginspectie die om de drie tot vijf jaar wordt gedaan. Hierbij controleert een inspecteur vooral de technische staat van de installatie en bekijkt hij of de constructie van het dak waarop de installatie ligt nog voldoende draagkracht heeft. Hiermee borgt men de veiligheid van het zonnepanelensysteem nog jaren nadat de installatie is volbracht.

Verzekeringseisen

Het is nog niet verplicht om een zonnepaneleninstallatie na plaatsing te laten keuren volgens de Scope 12 inspectieregeling. De installateur heeft zelf de mogelijkheid om te bepalen of hij het nodig vindt dat zijn systeem geïnspecteerd wordt of niet. Ondanks dat, verwachten wij wel dat een Scope 12-keuring in de toekomst bij de wet verplicht zal worden. Dit denken wij omdat steeds meer verzekeringen een Scope 12-inspectie verplicht stellen.

 

Wij leveren alleen zonnepaneleninstallaties van de hoogste kwaliteit, en laten daarom al onze opgeleverde projecten gratis Scope 12 keuren.

Kosteloos

Omdat wij vinden dat de veiligheid van uw bedrijf voorop staat en wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, kiezen wij ervoor al onze installaties volgens Scope 12 te laten keuren. De kosten hiervoor nemen wij voor rekening. Op die manier verzekeren wij u ervan dat uw installatie aan de veiligheidseisen voldoet, maar ook dat wij er alles aan doen dat u een veilige zonnepaneleninstallatie krijgt die optimaal blijft werken. Wij geloven dat de kwaliteit van een installateur ook invloed heeft op het rendement van uw installatie. Hier kunt u lezen waarom wij daarvan overtuigd zijn.

Certificaat

Om een Scope 12 inspectie uit te mogen voeren moet een inspectiebedrijf voorzien zijn van een geldig SCIOS-certificaat dat is uitgegeven door een geaccrediteerde Certificatie-Instelling (CI). Een diploma van een inspecteur alleen is niet voldoende. Ook inspectiebedrijven die een certificatieovereenkomst met een CI hebben, mogen een inspectie uitvoeren. Een certificatieovereenkomst kent een maximale tijdsduur en moet dus eens in de zoveel tijd worden geüpdatet. Wij laten onze installaties keuren door Omega Energietechniek, een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf dat tevens aan de wieg staat van de Scope 12. Wij gaan voor een veilige zonnepaneleninstallatie.

 

Wij hebben een Solar Safety Award gewonnen: het bewijs dat wij kwaliteit leveren.

Solar Safety Award

Ieder jaar reikt Omega Energietechniek een Solar Safety uit aan installateurs die meerdere malen hebben laten zien dat zij een veilige zonnepaneleninstallatie kunnen afleveren die ‘Scope 12-proof’ zijn. Uit de meer dan 1500 inspecties die zij ieder jaar uitvoeren, selecteert zij een aantal installateurs met de beste zonnepaneelinstallaties. Zonnepanelen op het dak B.V. is door hen als één van die tien aangemerkt en beloond met een Solar Safety Award; een erkenning voor ons werk. Omdat wij kwaliteit en veiligheid van onze zonnepaneleninstallaties voorop hebben staan, bevestigt dit award dat wij in de praktijk doen wat wij proclameren. We hebben dit award dan ook dankbaar in ontvangst genomen.

 

Cookies
Zonnepanelenophetdak.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de standaard functionaliteiten te ondersteunen, informatie te verzamelen over het gebruik van de website om de gebruikerservaring te verbeteren en om beter gerichte advertenties te tonen.

Toon details
Akkoord Alleen benodigde cookies